Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Telemark AS i 2020.

* Gjennomsnittlig trafikk pr. døgn siden åpning 2. desember 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 206 561   6 663   - %
Februar 219 080   7 554   - %
Mars 179 003   5 774   - %
1. kvartal 604 644   6 644   - %
           
April 188 511   6 284   - %
Mai 303 257   9 782   - %
Juni 376 269   12 542   - %
2. kvartal 868 037   9 539   - %
1. halvår 1 472 681   8 092   - %
           
Juli 522 217   16 846   - %
August 384 228   12 394   - %
September         - %
3. kvartal         - %
Sum akk.         - %
           
Oktober         - %
November         - %
Desember   250 018   8 065* - %
4. kvartal   250 018   8 065* - %
           
Sum året   250 018   8 065* - %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Telemark AS i 2019.

* Gjennomsnittlig trafikk pr. døgn siden åpning 2. desember 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar         - %
Februar         - %
Mars         - %
1. kvartal         - %
           
April         - %
Mai         - %
Juni         - %
2. kvartal         - %
1. halvår         - %
           
Juli         - %
August         - %
September         - %
3. kvartal         - %
Sum akk.         - %
           
Oktober         - %
November         - %
Desember 250 018   8 065*   - %
4. kvartal 250 018   8 065*   - %
           
Sum året 250 018   8 065*   - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E18 Telemark AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Telemark. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert