Hopp til hovedinnhold

Avslutning av innkreving ved E6 Oppland Øyer - Tretten

Torsdag 8. februar kl. 12:00 opphører innkrevingen av bompenger ved E6 Øyer – Tretten.

Avsluttes før tiden

Nedleggelsen av bomstasjonen på E6 Tingberg skjer etter 11 år og 2 måneder, noe som er 3 år og 10 måneder før estimert tid i Stortingsproposisjonen for prosjektet.


Bomstasjonen på sideveg, Fv. 312 Skarsmoen, ble nedlagt allerede i januar 2021 som følge av ekstraordinære tilskudd fra staten.


Siden starten i 2012 har prosjektet tatt inn ca. 650 millioner kroner i passeringsinntekter, fordelt på 30,8 millioner bompasseringer.