Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Nøkkeltall

Vegfinans E18 Telemark AS har et stort fokus på effektivisering av innkrevingen og benytter nøkkeltall som måleparameter. Nedenfor følger regnskapstall og andre statistikker for de siste årene. Innkrevingen begynte i desember 2019, og første hele år med innkreving er derfor 2020.

Nøkkeltall 2021

1000000

Driftsinntekter

100000

Driftskostnader

1000000000

Gjeld til kredittinstitusjoner

100000

Antall passeringer

Utvikling

Driftsinntekter i mill

Driftskostnader i mill


Langsiktig gjeld i mill

Antall passeringer i mill


Driftskostnad per passering

Driftskostnad i % av driftsinntekt

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E18 Telemark AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Telemark. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert