Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om E18 Telemark

Bompengeselskapet Vegfinans E18 Telemark AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Telemark. Det skjer i samråd med Nye veier. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans E18 Telemark AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om veiprosjektet

Utbyggingen av firefelts E18 gjennom Telemark består av to delprosjekt, Rugtvedt-Dørdal og Langangen-Rugtvedt. Hver av delstrekningene er på ca. 16,5 km. 

Mer informasjon om utbyggingen finnes på Nye veier sine prosjektsider, Rugtvedt-Dørdal og Langangen-Rugtvedt.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E18 Telemark AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Telemark. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert