Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Fritaksordninger

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Motorsykler og mopeder
 • Kollektivtransport i konsesjonert rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

*Forutsetter gyldig avtale og bruk av brikke.

Elbil

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 (Kjøretøy under 3500 kilo) med gyldig brikke og avtale får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 (Kjøretøy over 3500 kilo) med gyldig brikke og avtale får 100 % rabatt.
 

Registrer parkeringskortet ditt - kjør gratis i bomringer rundt større byer

Forflytningshemmede med gyldig parkeringskort passerer gratis i bomringer rundt byer.
Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Bypakke Nedre Glomma
 • Oslo og Bærum (Fjellinjen)
 • Bergen
 • Bypakke Grenland
 • Stavanger (Nord-Jæren)
 • Hauglandspakken
 • Førdepakken
 • Askøypakken
 • Haugesund
 • Namsos
 • Miljøpakken i Trondheim
 • Harstad
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan

Dette betyr at det ikke er gratis for forflytningshemmede på E18 Telemark.

For å kunne kjøre gratis i bomringene rundt de nevnte byene, er det viktig at du registrerer parkeringskortet ditt hos det bompengeselskapet du har tegnet AutoPASS-avtale med.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E18 Telemark AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Telemark. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert